Všetci dobre vieme, aké je dôležité neplytvať dobrým jedlom. Každý rok sa kvôli zlej konzervácii prakticky jedna tretina jedla určeného pre ľudskú spotrebu vyhodí.

Bezplatný projekt spoločnosti Whirlpool Corporation Chvíle, ktorými sa neplytvá je venovaný prvému stupňu základných škôl. Má osloviť nielen žiakov, ale aj ich rodiny. Jedná sa o zábavnú cestu za objavením skutočnej hodnoty potravín pri každodenných aktivitách: výbere potravín, konzerváciu a uvedomelú spotrebu.

Tento projekt poskytne bezplatne základným školám: didaktický balíček “Chvíle, ktorými sa neplytvá “  s materiálmi pre žiakov a pedagógov; túto internetovú stránku plnú zaujímavostí a aktivít aktualizovanú každý mesiac; výchovno-vzdelávaciu súťažTalent Kitchen” ako odmenu pre triedy, ktoré sa zaujímali o uvedomelú spotrebu  potravín a solidaritu.