Didaktický materiál sa dá veľmi ľahko využiť v triede vďaka veľmi jednoduchému jazyku prispôsobenému veku žiakov. Priblížime si tak všetko, čo sa spája s potravinami: od nákupu, cez spotrebu až po konzerváciu.

Príručka pre pedagóga

Je rozdelená na 5 základných častí agro-potravinového dodávateľského reťazca (výroba, nákup, konzervácia, spracovanie, spotreba) obohatené o multidisciplinárne aktivity, jednoduché experimenty a o konkrétne príklady rôznych potravinových benefičných aktivít.

Časopis Z pôdy rovno na stôl!

 

Časopis pre každého žiaka, rozdelený do piatich častí. Každá etapa agro-potravinového dodávateľského reťazca obsahuje zaujímavosti, skutočné misie, jednoduché cvičenia  a recepty, ktoré si vyžadujú dodržiavať uvedomelé správanie a udržateľné stravovanie.

Kitchen game

Zábavná hra pre triedu, pomocou ktorej prejdú žiaci ešte raz a bez plytvania celý agro-potravinový dodávateľský reťazec obehového hospodárstva.

Pripraviť sa, pozor, štart!