Didaktický materiál, pomocou jednoduchého jazyka prispôsobeného veku žiakov, sa dá veľmi ľahko využiť v triede, na priblíženie si všetkého, čo sa spája s potravinami: od nákupu, cez spotrebu až po konzerváciu.

Príručka pre pedagóga

Výchovno-vzdelávací proces je rozdelený do troch celkov: nákup, konzervácia a spotreba. Pozoruj rôzne stravovacie návyky a pokusy o boj proti plytvaniu potravinymi v rôznych vedeckých disciplínach (veda, história, geografia, jazykoveda, technológia, interkultúra, životné prostredie).

Dobrodružstvo v kuchyni

Časopis Klub Mladí kuchári pre Planétu. K dispozícii je 28 časopisov, každý žiak bude mať svoj vlastný. Časopis je plný nápadov, informácií a interdisciplinárnych zaujímavostí na vyvolanie zvedavosti u žiakov na tému výživa a žiadny odpad.

Kitchen game

Ide o obnovenú verziu klasickej stolovej spoločenskej hry. Naša hracia plocha obsahuje očíslované políčka, od nákupu až po spotrebu potravín. Pripomína deťom základné pravidlá neplytvania.

Pripravení, pozor, štart!