Konkurs edukacyjny

Talent Kitchen

Konkurs, skierowany do szkół podstawowych, zachęca do opowiedzenia  w oryginalny i kreatywny sposób „chwil, które są ważne” spędzonych w kuchni. Wyślijcie nam Wasze pomysły na zrównoważone spożycie żywności opowiadając o wadze codziennych chwil spędzonych z jedzeniem, do wyboru i konsumpcji ze świadomością społeczną i środowiskową.

Pozwól nam cię zainspirować

Poszukajcie lokalnych produktów z Waszego regionu. Porozmawiajcie o nich w szkole

Napiszcie 10 zasad odpowiedniego przechowywania pożywienia. Propagujcie je w domu i w szkole

Przygotujcie książki kucharskie                    z przepisami na potrawy z resztek pożywienia i z radami Waszych rodzin. Rozdajcie je Waszym znajomym

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Stwórz

Fantazja nie ma granic, stwórzcie prace w dowolnym formacie i formie, zarówno analogiczne jak i cyfrowe.

Prace mogą być indywidualne, grupowe lub klasowe, bez ograniczeń liczbowych. Nagroda zostanie przyznana całej klasie.

Wyślij

 

Do 16 listopad 2020

Wyślijcie Wasze prace drogą pocztową lub elektroniczną. Pamiętajcie, żeby dołączyć krótką prezentację i formularz zgłoszeniowy.

Wygraj

Wykwalifikowana Komisja Konkursowa oceni Wasze prace i wybierze zwycięzców!

Wszystkie klasy, które wyślą przynajmniej jedną pracę, otrzymają dyplom uczestnictwa.

Nagrody

Zostanie wybranych trzech zwycięzców z całego kraju:

1° Miejsce

4.000 zł

na materiały dydaktyczne

2. i 3. Miejsce

po 2000 zł

na materiały dydaktyczne

W imieniu każdej klasy, która weźmie udział w konkursie, firma Whirlpool złoży donację na organizację Banco Alimentare