Konkurs edukacyjny

Talent Kitchen

Konkurs, skierowany do szkół podstawowych, zachęca do opowiedzenia  w oryginalny i kreatywny sposób „chwil, które są ważne” spędzonych w kuchni. Wyślijcie nam Wasze pomysły na zrównoważone spożycie żywności opowiadając o wadze codziennych chwil spędzonych z jedzeniem, do wyboru i konsumpcji ze świadomością społeczną i środowiskową.

Pozwól nam cię zainspirować

Poszukajcie lokalnych produktów z Waszego regionu. Porozmawiajcie o nich w szkole

Napiszcie 10 zasad odpowiedniego przechowywania pożywienia. Propagujcie je w domu i w szkole

Przygotujcie książki kucharskie                    z przepisami na potrawy z resztek pożywienia i z radami Waszych rodzin. Rozdajcie je Waszym znajomym

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Stwórz

Fantazja nie ma granic, stwórzcie prace w dowolnym formacie i formie, zarówno analogiczne jak i cyfrowe.

Prace mogą być indywidualne, grupowe lub klasowe, bez ograniczeń liczbowych. Nagroda zostanie przyznana całej klasie.

Wyślij

 

Do 1 Czerwca 2020

Wyślijcie Wasze prace drogą pocztową lub elektroniczną. Pamiętajcie, żeby dołączyć krótką prezentację i formularz zgłoszeniowy.

Wygraj

Wykwalifikowana Komisja Konkursowa oceni Wasze prace i wybierze zwycięzców!

Wszystkie klasy, które wyślą przynajmniej jedną pracę, otrzymają dyplom uczestnictwa.

Nagrody

Zostanie wybranych trzech zwycięzców z całego kraju:

1° Miejsce

4.000 zł

na materiały dydaktyczne

2. i 3. Miejsce

po 2000 zł

na materiały dydaktyczne

W imieniu każdej klasy, która weźmie udział w konkursie, firma Whirlpool złoży donację na organizację Banco Alimentare