Indywidualna selekcja materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznejbardzo prostych do użycia w klasie, aby odkrywać łatwym i przystępnym językiem wszystkie aspekty edukacji żywieniowej: od zakupu, spożycia żywności, aż po jej przechowywanie.

Przewodnik dla nauczycieli

Pomaga poznać w pięciu krokach odpowiedzialny łańcuch żywnościowy (produkcja, zakup, przechowywanie, przetwarzanie, konsumpcja) ukazując w jaki sposób można zapobiegać marnotrawstwu i informując o solidarnych i odpowiedzialnych inicjatywach.

Przygody w kuchni

Mały przewodnik dla uczniów zawierający ciekawostki, gry i zabawy oraz zasady świadomej i solidarnej konsumpcji.

Kitchen game dla klasy

Gra, dzięki której dzieci będą mogły poznać zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gotowi, do startu, start!