Materiały  dydaktyczne

Indywidualna selekcja materiałów dydaktycznych, bardzo prostych do użycia w klasie, aby odkrywać łatwym i przystępnym językiem wszystkie aspekty edukacji żywieniowej: od zakupu, spożycia żywności, aż po jej przechowywanie.

Przewodnik dla nauczycieli

Rozwija ścieżkę dydaktyczną w trzech obszarach: zakup, przechowywanie i spożywanie żywności. Odkrywa aspekty kultury żywieniowej i walki z marnowaniem żywności w różnych dyscyplinach (naukowej, historycznej, geograficznej, lingwistycznej, technicznej, artystycznej, międzykulturowej, środowiskowej).

Przygody w kuchni

Magazyn klubu Młodych kucharzy dla Planety. Magazyn w 28. egzemplarzach, po jednym dla każdego ucznia, z licznymi pomysłami, informacjami i ciekawostkami z różnych dziedzin, aby zainteresować uczniów tematem „odżywiania i niemarnowania żywności”.

 

Kitchen game

Zmieniona wersja klasycznej „Gry w gęsi”. Proponuje ścieżkę składającą się z ponumerowanych pól, która, od zakupu, aż po spożycie żywności, przypomina dzieciom główne zasady niemarnowania jedzenia.

Gotowi, do startu, start!