Predchodcovia chladničiek: snehové diery

 

Už v staroveku sa vedelo, že chlad spomaľuje proces kazenia sa jedla. Predtým, než sa vynašla chladnička, sa na chladenie a teda na konzerváciu potravín používal sneh a ľad.

Sneh a ľad patrili k vzácnemu tovaru, ktorý bol zdrojom dôležitého zárobku. Prepravoval sa z hôr nosičmi, mulicami, alebo vozmi, následne bol skladovaný v tzv. “nevierach” (snehových dierach) a nakoniec predaný.

Zo začiatku boli neviere vystavené na sever, pretože boli chladnejšie a vlhké, ako napr. rôzne jaskyne, podzemia, zákopy.

Začiatkom XVII a XVIII storočia sa tieto miesta zmenili na ozajstné architektonické stavby. Na ich výstavbu sa používali tehly a slama na strechu. Tieto stavby sa stavali prakticky v každej dedine a mestečku. Všade, kde boli potrebné.

V ich vnútri sa skladoval stlačený sneh alebo drtený ľad, poprekladaný slamou alebo suchým lístím, ktoré slúžili ako izolant. O všetko sa staral tzv. správca snehu. Toto povolanie už samozrejme neexistuje.

Zaujímavosť:

Ovocné sorbety a mrazené drene (granite) sa niekedy pripravovali zo snehu. Sneh bol vtedy samozrejme čistý a nekontaminovaný, nie ako teraz. Teraz by sme už sneh v kuchyni určite nepoužívali!