Projekt

 Nie marnujmy chwil to projekt firmy Whirlpool Corporation-  uczący konsumpcji świadomej i odpowiedzialnej. Whirlpool Corporation jest firmą  od lat bardzo silnie zaangażowaną w działania mające na celu redukcję marnotrawienia żywności poprzez produkcję nowoczesnych i wydajnych technologii, służących do przechowywania,przygotowywania i spożycia żywności.

Poprzez ten projekt Whirlpool pragnie zaangażować dzieci i ich rodziny w tematy dotyczące walki przeciwko marnowaniu żywności, promując wartość pożywienia jako elementu kultury i ważnego momentu życia rodzinnego.

Sektor żywnościowy, od produkcji do konsumpcji ma wiele „dziur”. Marnotrawienie jedzenia w rodzinie to niestety jedna z nich, czego ciężar w Europie jest nadal odczuwalny, mimo że szczęśliwie, cały czas ulega zmniejszeniu.

Ważną rolę pełni i zawsze będzie pełniła ciągle pogłębiająca się wrażliwość dotycząca tych tematów, co jest możliwe również dzięki działaniom edukacyjnym, dzięki którym to właśnie dzieci mogą się stać małymi nauczycielami rodziców.

Głównym elementem projektu edukacyjnego jest kuchnia, miejsce gdzie nawet najmłodsi mają okazję stać się pierwszoplanowymi bohaterami, poznając zagadnienia dotyczące pożywienia.

METODOLOGIA

Projekt należy przeprowadzić używając jednocześnie materiałów dostępnych on e off line, korzystając z aktywnych metod nauczania posiłkujących się technologią.

Tematem przewodnim jest  łańcuch żywnościowy, analizowany przy pomocy różnych instrumentów w pięciu etapach: 1> produkcja 2> zakup 3>przechowywanie 4> przetwarzanie 5> konsumpcja.

Przekazane do dyspozycji materiały, zestaw edukacyjny i nasza strona internetowa  zawierającą sekcje “do czytania“, “niesamowite historie“, “zabawy” i “konkurs edukacyjny“, pomagają w interaktywnym przedstawieniu zagadnień dotyczących żywności,solidarnych zakupów i świadomej konsumpcji.

Projekt zakończy się konkursem edukacyjnym mającym podwójny cel: uwidocznienie kreatywności wszystkich dzieci i zaangażowanie ich w akcję charytatywną.