Nie marnujmy chwil
to projekt firmy Whirlpool Corporation – uczący świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji. Whirlpool Corporation jest firmą od lat bardzo silnie zaangażowaną w działania mające na celu redukcję marnotrawienia żywności poprzez produkcję nowoczesnych i wydajnych technologii, służących do przechowywania, przygotowywania i spożycia żywności.

Poprzez ten projekt Whirlpool pragnie zaangażować dzieci i ich rodziny w tematy dotyczące walki przeciwko marnowaniu żywności, promując wartość pożywienia jako elementu kultury i ważnego momentu życia rodzinnego.

Na“drodze” jaką przebywa pożywienie, od produkcji po jego spożycie, można zauważyć liczne “błędy”. Marnowanie żywności w domu to jeden z nich – problem, który odgrywa jeszcze istotną, chociaż zmniejszającą się rolę w Europie.

Ważną rolę pełni i zawsze będzie pełniła ciągle pogłębiająca się wrażliwość dotycząca tych tematów, co jest możliwe również dzięki działaniom edukacyjnym, dzięki którym to właśnie dzieci mogą stać się małymi nauczycielami rodziców.

Głównym elementem projektu edukacyjnego jest kuchnia, miejsce, gdzie nawet najmłodsi mają okazję stać się pierwszoplanowymi bohaterami, poznając zagadnienia dotyczące pożywienia.

METODOLOGIA

Projekt należy przeprowadzić używając materiałów w wersji elektronicznej dostępnych on line, korzystając z aktywnych metod nauczania posiłkujących się technologią.

Tematem przewodnim jest  łańcuch żywnościowy, analizowany przy pomocy różnych instrumentów w pięciu etapach: 1> produkcja 2> zakup 3>przechowywanie 4> przetwarzanie 5> konsumpcja.

Przekazane do dyspozycji materiały, zestaw edukacyjny i nasza strona internetowa  zawierającą sekcje “do czytania“, “niesamowite historie“, “zabawy” i “konkurs edukacyjny“, pomagają w interaktywnym przedstawieniu zagadnień dotyczących żywności,solidarnych zakupów i świadomej konsumpcji.

Projekt zakończy się konkursem edukacyjnym mającym podwójny cel: uwidocznienie kreatywności wszystkich dzieci i zaangażowanie ich w akcję charytatywną.