Nie marnujmy chwil to projekt firmy Whirlpool Corporation – uczący świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji. Whirlpool Corporation jest firmą od lat bardzo silnie zaangażowaną w działania mające na celu redukcję marnotrawienia żywności poprzez produkcję nowoczesnych i wydajnych technologii, służących do przechowywania, przygotowywania i spożycia żywności.

Poprzez ten projekt Whirlpool pragnie zaangażować dzieci i ich rodziny w tematy dotyczące walki przeciwko marnowaniu żywności, promując wartość pożywienia jako elementu kultury i ważnego momentu życia rodzinnego.

Na“drodze” jaką przebywa pożywienie, od produkcji po jego spożycie, można zauważyć liczne “błędy”. Marnowanie żywności w domu to jeden z nich – problem, który odgrywa jeszcze istotną, chociaż zmniejszającą się rolę w Europie.

Ważną rolę pełni i zawsze będzie pełniła ciągle pogłębiająca się wrażliwość dotycząca tych tematów, co jest możliwe również dzięki działaniom edukacyjnym, dzięki którym to właśnie dzieci mogą stać się małymi nauczycielami rodziców.

Głównym elementem projektu edukacyjnego jest kuchnia, miejsce, gdzie nawet najmłodsi mają okazję stać się pierwszoplanowymi bohaterami, poznając zagadnienia dotyczące pożywienia.

Projekt zakończy się konkursem edukacyjnym mającym podwójny cel: uwidocznienie kreatywności wszystkich dzieci i zaangażowanie ich w akcję charytatywną.

 

METODOLOGIA

Przy użyciu  nieszablonowych  i zabawnych  metod, poruszamy  temat  ,,żadnych odpadów,,  , przedstawiony  na przykładzie  różnych etapów, podczas których  każda rodzina może wnieść swój wkład: od zakupu żywności  i sposobów przechowywania  aż do momentu  przygotowania jej  do spożycia.

Szereg  zróżnicowanych  zagadnień: od łańcucha dostaw żywności, poprzez  stosowanie środków bezpieczeństwa i higieny podczas  jej przygotowywania  do spożycia, aspekty  miedzykulturowości  i solidarności społecznej, zachęca dzieci do postrzegania odżywiania nie tylko jako potrzeby do natychmiastowego  zaspokojenia, ale również jako ważnego elementu w życiu ich i ich najbliższych, społeczności w której żyją i całej planety.