Projekt Chvíle, ktorými sa neplytvá spoločnosti Whirlpool Corporation je výchovno-vzdelávací projekt o uvedomelej spotrebe potravín a solidarite. Spoločnosť sa vždy vo svojej firemnej politike zameriavala na zníženie plytvania potravinami prostredníctvom výroby inovatívnych a výkonných technológií, ktoré podporujú udržateľnú konzerváciu, prípravu a spotrebu potravín.

Spoločnosť Whirlpool chce týmto projektom aktívne zapojiť deti a ich rodiny do problematiky boja proti plytvaniu potravinami a propagovať tak skutočnú hodnotu jedla ako súčasť kultúry a dôležitých momentov trávených v rodine.

Potravinový distribučný reťazec, počnúc od výroby až po konečnú spotrebu, má množstvo „nedostatkov“. K jedným  z nich patria práve domácnosti, ktoré ešte stále produkujú enormné množstvo odpadu, ktorý má v Európe stále významnú váhu, aj keď s minimálnym vzostupom. Dôležitú úlohu tu zohrala a bude aj naďalej zohrávať informovanie a propagácia tejto citlivej témy a to aj prostredníctvom výchovnej činnosti…príkladom je tento projekt, v ktorom sa dievčatá a chlapci stávajú príkladom dobrých zvykov pre ich rodičov.

Za týmto účelom si táto didaktická iniciatíva zvolila kuchyňu ako štartovacie miesto na rôzne témy, pretože kuchyňa je miestom, kde aj tí najmenší môžu experimentovať s jedlom a stať sa protagonistami.

Projekt sa končí vzdelávacou súťažou, ktorá má dvojnásobný cieľ: zviditeľniť tvorivé práce žiakov a zapojiť ich súčasne aj do  benefičnej akcie.

METODOLÓGIA

Projekt je podporovaný on a off-line pomôckami, hovoríme o aktívnej didaktike podporovanej technológiou.

Hlavnou témou je agro-potravinový dodávateľský reťazec, analyzovaný rôznymi nástrojmi v piatich fázach: výroba, nákup, konzervácia, spracovanie, spotreba.