Objednávka didaktického balíčka Chvíle, ktorými sa neplytvá

Milý pedagóg,
na zaslanie didaktického balíčka Vás poprosíme o vyplnenie objednávkového formuláru.
Vyplnenie všetkých údajov nám umožní bezproblémové doručenie materiálu, podporu pri jeho používaní a rovnako nám dá možnosť informovať vás o bezplatných aktivitách sprevádzajúcich projekt, na ktorých sa môžete vy a vaša trieda bezplatne zúčastniť (napr. laboratóriá).
Didaktický balíček Vám bude doručený do školy na Vaše meno.


Vyplnenie poľa nie je povinné, ale dôrazne sa odporúča


Vyplnenie poľa nie je povinné, ale dôrazne sa odporúča

Informujeme Vás, že vaše údaje budú použité len v súvislosti s daným projektom.