Výchovno-vzdelávacia súťaž je venovaná žiakom prvého stupňa základných škol, ktorá všetkých nabáda k prerozprávaniu originálnym a kreatívnym spôsobom o Chvíľach, ktorými sa neplytvá strávených v kuchyni. Pošlite nám vaše nápady o tom ako udržateľne konzumovať, porozprávajte nám o dôležitosti momentov s jedlom v každodennom živote, od ich správneho výberu až po konzumáciu s minimálnym negatívnym dopadom na spoločnosť  a životné prostredie.

Nechaj sa inšpirovať

Zistite, či sa vo vašom okolí nachádzajú potraviny, ktoré boli vypestované vo vašom regióne a ktoré nemuseli prejsť veľa kilometrov, kým sa dostali do potravinových obchodov. Porozprávajte sa o tom v škole.

 

Napíšte desatorosprávnej konzervácii potravín. Prezentujte ho v škole a doma.

 

Pripravte si knihu receptov, kde varíme zo zvyškov jedla, poraďte sa s rodičmi. Distribuujte ju potom vašim kamarátom.

Ako sa zúčastniť?

Vytváraj

Fantázii sa medze nekladú, vytvorte práce v akomkoľvek formáte, všetko je akceptované. Súťažné práce môže zaslať jednotlivec, skupinka žiakov alebo celá trieda…

Odmenená bude vždy celá trieda.

 

Pošli

do 31 mája 2021

Súťažné práce nám zašlite klasickou poštou alebo cez e-mail. Nezabudnite k práci priložiť aj jej stručný opis a prihlášku do súťaže.

 

Vyhraj

Kvalifikovaná porota ohodnotí vašu prácu a vyhlási víťazov!

Všetky triedy, ktoré zaslali aspoň jeden príspevok, dostanú osvedčenie o účasti.

Ceny

 

Víťaz

1.500€

na školské pomôcky

Dve druhé miesta

750€

na školské pomôcky

Za každú triedu, ktorá odoslala aspoň jednu súťažnú prácu, spoločnosť Whirlpool Corporation obdaruje neziskovú organizáciu