Vzdelávacia súťaž je venovaná žiakom prvého stupňa základných škôl, chce originálnym a kreatívnym spôsobom vyrozprávať „Chvíle, ktorými sa neplytvá“ strávené v kuchyni. Pošlite nám svoje nápady udržateľného stravovania, porozprávajte nám o dôležitosti momentov s jedlom v každodennom živote, ktoré si treba správne vybrať a konzumovať, s minimálnym negatívnym dopadom na spoločnosť a životné prostredie.

Nechaj sa inšpirovať

Existuje veľa príbehov  na rozprávanie, krátke či dlhé, v každom prípade ide o veľké príbehy každého jedného z vás.

Jedlo žije, kuchyňa je zase miestom, kde môžete tráviť spoločné chvíle, ktorými sa neplytvá, varením s veľkou dávkou fantázie!

Radi recitujete? Pripravte si scenár, nahrajte sa pri jeho čítaní alebo pri jeho divadelnom prevedení, recitácii, so všetkým, čo k tomu patrí: divadelné kostýmy a kulisy.

Radi píšete? Čakáme na vašu knihu rozprávok…a na vaše malé veľké rady!

Páčia sa vám konštrukcie? Zostrojte nejaký model, ktorý nám v jednotlivých etapách prerozpráva minulosť, knižku pop-up, hru…

Radi kreslíte? Prerozprávajte nám váš príbeh pomocou ilustrácií.

Radi niečo robíte? Urobte to, stačí práca ak bude poukazovať na jedlo, ako na vzácnosť, ktorou sa neplytvá.

Ako sa zúčastniť?

Vytváraj

Fantázii sa medze nekladú, vytvorte práce v akomkoľvek formáte, aj digitálnom, všetko je akceptované. Súťažné práce môže zaslať jednotlivec, skupinka žiakov alebo celá trieda…Odmenená bude vždy celá trieda.

Pošli

do 20. júna 2022
Súťažné práce nám zašlite klasickou poštou alebo cez e-mail. Nezabudnite k práci priložiť stručný opis a prihlášku do súťaže.

Vyhraj

Kvalifikovaná porota ohodnotí vašu prácu a vyhlási víťazov!

Všetky triedy, ktoré zaslali aspoň jeden príspevok, dostanú diplom za účasť.

Ceny

 

Víťaz

1.500€

na školské pomôcky

Dve druhé miesta

750€

na školské pomôcky

ZA KAŽDÚ TRIEDU, KTORÁ SA ZÚČASTNÍ NA SÚŤAŽI, SPOLOČNOSŤ WHIRLPOOL CORPORATION OBDARUJE NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU